Jag tycker om blommor och

jag tycker om att fotografera blommor,

alldeles för ofta tycker för mig

närstående personer.